Fiberprosjektet strekker seg helt fra Bærbyveien til Linnekleppen, og før helgen ble den aller første husstanden koblet på det nye fibernettet.

– Det har vært en lang prosess fra å søke om midler fra både stat og fylket til å få på plass en utbygger. Det er veldig godt å se at resultatet kommer nå, og at enda flere innbyggere får tilgang til fiber, sier leder for bredbåndsprosjektet i Rakkestad kommune, Ole Harald Førisdahl.

Nytt bredbåndsanlegg i Østbygda

Før helgen ble Grønnerudveien 45 den første som ble koblet til fibernettet til HomeNet. Dette var etterlengtet for eier Terje Haug, som i april i år opplevde å miste tilgangen fra sin nettleverandøren.

– Det nye fibernettet strekker seg fra og med Bærbyveien til Linnekleppen langs Strømfossveien, og omfatter alle tilliggende veier. Det er HomeNet med entreprenørene OneCo og Bøhn Anlegg, som har bygget det nye toppmoderne fiberanlegget. Mange mil med trekkerør, stolper, fiberkabel, hovedsentral med elektronikk, skjøteskap og kummer inngår, forteller Førisdahl.

Flere prosjekter på gang

Rundt 350 husstander i Østbygda fikk tilbud om høyhastighets bredbånd før utbyggingen startet, og det var HomeNet som hadde det beste tilbudet. Nettleverandøren går selv inn med midler i prosjektet sammen med Nkom-midler og midler fra Rakkestad kommune. Totalt vil utbyggingen komme på rundt 16 millioner kroner.

– Videre har kommunen koordinert hele prosessen og fulgt opp prosjektet. Interessen for et toppmoderne bredbånd har vært svært god og over 75 prosent av husstander i hele området har bestilt, opplyser Førisdahl, som understreker at det er viktig for alle involverte i prosjektet at sluttkundene er og forblir fornøyd.

Rakkestad kommune planlegger for tiden flere prosjekter for 2022 og 2023.

– Det vil i 2022 bli startet tilsvarende prosjekter i Degernes sør og øst, samt i deler av Os. Dette vil alle berørte beboere få informasjon om etter sommeren, opplyser prosjektlederen.