Første spadetak for det nye boligfeltet

Stubberud Anlegg AS er godt i gang med arbeidet på Harlemåsen.