I den siste uken har Rakkestad kommune hatt et stort og svært alvorlig smitteutbrudd av Covid-19 viruset. Det har rammet bredt.

Rakkestad ungdomsskole har hjemmeundervisning fram til jul og i Andebo omsorgsboliger har fem beboere og en ansatt blitt smittet. Totalt er det så langt 18 smittetilfeller i dette utbruddet.

Søndag melder Rakkestad kommune i en pressemelding at det er et dødsfall blant de smittede i den aktuelle omsorgsboligen.

- Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at koronaviruset har tatt liv i Rakkestad. Våre tanker går til familien og de pårørende til den avdøde. Jeg vil sende de varmeste tanker fra alle oss her i Rakkestad til de som nå er rammet. Vi tenker på dere og dere har vår dypeste medfølelse, sier ordfører Karoline Fjeldstad i Rakkestad kommune.

- Vi tar dette på største alvor og underretter statlige helse- og omsorgsmyndigheter om situasjonen, sier rådmann Alf Thode Skog.