Formannskapet får fatte vedtak på kommunestyrets vegne

Kommunen er satt i en helt spesiell situasjon og formannskapet får i denne perioden myndighet til å fatte vedtak på kommunens vegne.