Forlenget ikke leieavtalen: - Vi har grunn til å være skuffet

Foreningen fikk en åremålskontrakt på Suteren for 10 år. De to siste årene var foreningen avskåret fra å bruke stedet.