(Sarpsborg Arbeiderblad)

Pumpeprisen på diesel kan øke med 74 øre per liter ved et omsetningskrav på 20 prosent biodrivstoff, viser beregning Norsk Petroleumsinstitutt har utført på vegne av avisen.

Med en avgiftsøkning i tillegg med 35 øre per liter, utgjør det en prisøkning på 1,09 kroner per liter. Det selges rundt 3 milliarder liter diesel i året, og det tilsvarer en årlig prisøkning på nesten 3,3 milliarder kroner for norske bileierne.

Statsminister Erna Solberg medgir at beslutningen om å øke andelen biodrivstoff i Norge vil koste forbrukerne penger, men det bekymrer henne ikke:

– Det må vi leve med, og det er også Frp med på, selv om også vi er opptatt av at skatter og avgifter ikke skal øke, og at det skal være mulig for folk å ha en bil, sier Solberg til avisa.

Beregningene er usikre og bygger på en rekke forutsetninger slik som blant annet tilgjengelig biodrivstoff i verdensmarkedet, og etterspørsel etter avansert biodrivstoff. (©NTB)

Fakta om budsjettforliket

  • Budsjettforliket på 6,3 milliarder kroner ble inngått mellom regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF etter lange og krevende forhandlinger lørdag.
  • Den omstridte bilpakken forble uendret, men engangsavgiften økes for de mest forurensende bilene med til sammen 390 millioner kroner påløpt og 355 millioner bokført. Til gjengjeld settes 300 millioner av til en ny ordning for vrakpant ved skifte av varebiler, fritidsbåter, motorsykler, mopeder og campingvogner.
  • Et CO2-fond skal opprettes, elbilfordelene forsterkes, omsetningskravet for biodrivstoff økes og en flat CO2-avgift skal innføres i ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med foreløpig unntak for landbruk og fiske.
  • De samlede klima- og miljøtiltakene skal gi utslippsreduksjoner på 662.500 tonn CO2-ekvivalenter i 2017. I dette tallet inngår allerede avtalefestede utslippskutt via Enova på 260.000 tonn.
  • Utover klima- og miljøtiltak, settes det neste år av 460 millioner til flere lærere i småskolen og 172 millioner til flere barnehagelærere. At kontantstøtte for alle ettåringer økes til 7.500 per måned fra august 2017 koster 293 millioner kroner i helårseffekt. (©NTB)