I samarbeid med Nettavisen, gir Rakkestad Avis deg fortløpende oppdateringer fra framleggingen av statsbudsjettet.