Mye har dreid seg om flom og store mengder vann i nyhetsbildet den siste tiden. I denne dronefilmen har Fredrik Jaren hos Condor Foto dokumentert det hele fra luften.