Flere melder om mørke gatelys – tirsdag sendes lista

Kommunen har mottatt flere meldinger om gatelys som ikke lyser.