Flere har søkt om byggeunntak - politikerne vil se stedene først

Som en prøveordning skal politikerne på befaring til to steder der det er søkt om dispensasjon.