Grunneiere reagerer – har ikke fått en krone for å avstå arealer til vern

To skogeiere som har gitt fra seg areal til Fjella naturreservat, er ikke fornøyd med måten de er blitt behandlet på av staten.