(Østlandets Blad): Fremover blir det hyppigere fartskontroller over hele landet, og i sommer har UP blinket ut en lang rekke veistrekninger de skal ha et ekstra fokus på.

– Vi har prioritert 109 strekninger over hele landet der vi skal kontrollere farten, sier UP-sjef Runar Karlsen til NRK.no.

– Det er rus og fart som forårsaker de aller fleste alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken. Det er viktig å være ekstra skjerpa om sommeren, for da er det større risiko for å bli involvert i ulykker enn ellers i året, sier Karlsen videre.

I Østfold og Follo er det disse veiene UP vil ha et ekstra øye på:

 • E6 - Svinesund - Oslo-grensen
 • E18 Ørje - Oslo-grensen
 • Fylkesvei 120 Rødsund bru - Tangen bru
 • Fylkesvei 115 Teksnes - Skjønhaug
 • Riksvei 110 Råde - Fredrikstad
 • Riksvei 22 Idd kirke - Båstad
 • Fylkesvei 118 Svingenskogen - Borgenhaugen
 • Fylkesvei 108 Kråkerøy kirke (xRv110) - Kirkøy (hele)
 • Rv 23 Vinterbro - Oslofjordtunnelen
 • Fylkesvei 152 - Drøbak - Oslo-grensen
 • E18 Ørje - Oslo-grensen