Fargerike matpakker i naturen

Sjetteklassingene ved Kirkeng skole sørget for en sunn avslutning på uka der tema var "Folkehelse og livsmestring".