Får lov å bygge innenfor 100-meters sonen

En hytteeier har fått klarsignal fra Rakkestad formannskap om bygging av nytt anneks.