Får drahjelp av kommunen etter at 90 prosent av kjøringen forsvant

Da skolene stengte dørene 13. mars forsvant også 90 prosent av kjøringen for Østfold Taxitjeneste avdeling Rakkestad.