Får bruke lokalet i førsteetasje til bolig

Rakkestad-bedriften har endelig fått et sted arbeiderne kan overnatte i travle perioder.