Rakkestad skytterlag oppdaget i 19. februar i fjor at noen hadde brutt seg inn i skytterhuset i Kvernhusdalen. Tyvene hadde dratt ting utover og rotet rundt. To laptopper og en projektor var borte pluss ting som tørkepapir, dopapir, førstehjelpsutstyr, pølser, lomper, brus og pølsekokeren. Det hadde også vært innbrudd i en gravemaskin som stod der.

I mai i år stod en mann i 50-årene tiltalt for tyveriet i Søndre Østfold tingrett i Halden. Han var også tiltalt for å ikke ha møtt opp til soning i 2020 for en dom på 40 dager i fengsel og besittelse av 0,55 gram amfetamin.

Tiltalte erkjente seg skyldig i å ikke møte til soning og ett tilfelle av narkotikabesittelse, men erkjente ikke skyld for tyveriet.

DNA på brusboks

Tiltalte har forklart at han og to ikke-navngitte personer var på vei fra Rakkestad til Mysen, da de bestemte seg for å stoppe ved skytterhuset. Han og en av de andre personene ble sittende på benken mens den tredje personen var ute og ruslet. Plutselig kommer tredjemann ut av inngangsdøra til lokalene, som han åpner fra innsiden. Tiltalte forklarte at han fikk en brusboks fra tredjemann som han tok en slurk av. Tiltalte fastholdt at han aldri var inne i lokalene til skytterlaget.

Av tekniske bevis ble det sikret DNA fra en brusboks som ble funnet inne i lokalene, samt DNA fra et par hansker som også ble funnet inne i lokalene. På brusboksen ble det funnet DNA fra én person, som ga treff i DNA-registeret på tiltalte. Det ble også sikret DNA fra en lue funnet ved siden av bommen på veien opp til lokalene.

Spørsmålet var om tiltalte tok del i tyveriet, eventuelt om han medvirket til dette. Retten kom til at tiltalte skal frifinnes for tyveriet. De mente at tiltaltes skyld ikke anses bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil. De mente heller ikke at sakens beviser gir tilstrekkelig grunnlag for å fastslå med «klar sannsynlighetsovervekt» at tiltalte har begått tyveriet. Tvilen kom dermed tiltalte til gode.

Kritiserte etterforskningen

Det ble pekt på at det ikke kan utelukkes at både brusboksen og hanskene ble liggende igjen på benken samtidig som tiltalte selv gikk og satt seg i bilen, og at de to andre personene tok med seg brusboksen og hanskene inn i lokalene. Flertallet er også av den oppfatning at politiet ikke har gjort tilstrekkelig for å klarlegge mulige gjerningspersoner, og at saken kunne vært bedre belyst gjennom ytterligere etterforskingsskritt. Det vises blant annet til at det ikke ble sikret fingeravtrykk fra brusboksen, noe som kunne ha bekreftet eller avkreftet tiltaltes forklaring. Det er heller ikke sikret fingeravtrykk fra andre punkter på åstedet, for eksempel på stigen som ble benyttet.

Verdier for 82.000 kroner

På vegne av forsikringsselskapet og Rakkestad Skytterklubb var det fremsatt sivile erstatningskrav for de gjenstander som skal ha blitt stjålet av tiltalte. Kravet fra Rakkestad Skytterklubb tilsvarer egenandelen etter forsikringsavtalen på 10 000 kroner. Kravet fra Gjensidige Forsikring omfatter resten av tapet på 72 437 kroner. Tiltalte ble frifunnet for erstatningskravet fra både Gjensidige Forsikring ASA og fra Rakkestad Skytterlag. Tiltalte idømmes heller ikke sakskostnader.

For de to andre tiltalepostene ble mannen dømt til en straff av fengsel i 18 dager.