Fanget opp ulven på viltkamera i Østbygda

Det er ikke bare elg som har blitt observert under årets elgjakt i Budalen.