Etterlyser buss og tog - og få flere ut i arbeid

Rakkestad fikk et miserabelt resultat i kommune-NM. Vi har lesere som har meninger om hvordan det kan bedres.