Enorm interesse: - En skolesekretær er en del av skolens hjerte

Det er bare å trekke pusten når rektor Lena Hågensen ramser opp arbeidsoppgaver som hører skolesekretæren til.