Den smittede er student ved Høgskolen i Østfold, avdeling Halden og var allerede satt i karantene etter tidligere påvist smitte ved HiØ. Smitten kan spores til utbruddet i Rakkestad.

Studentens nærkontakter er satt i karantene.

I løpet av uke 40 og 41 har det vært flere smittetilfeller ved Avdeling for lærerutdanning. Det har resultert i at det nå er cirka 75 studenter og 8 faglærere i karantene.

– Noen av smittekildene er i tillegg usikre, opplyser Tore Petter Engen som er informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold.

Fra uke 42 skulle enkelte av kullene ved lærerutdanningen ut i praksis i skoler og barnehager. Nå blir denne praksisen utsatt.

Høgskolen ønsker ikke at disse praksisskolene og praksisbarnehagene skal føle seg utrygge på grunn av nåværende smittesituasjon. Det er kriseledelsen ved Høgskolen, i samråd med smittevernoverlegen i Halden, som har valgt å utsette praksis for disse studentene til smittesituasjonen blir mer kontrollert.

Les også: Koronasmittet student spores til Rakkestad: - Alle som har testet positivt her kan fremdeles relateres til samme arrangement