Villsvinenes etablering i Rakkestad er et av temaene på Rakkestad kommunes åpne møte om elg og villsvin i Rakkestad rådhus onsdag 5. april. I løpet av relativt kort tid har villsvinene etablert seg i fleng i bygdas skoger.

- Vi ser spor etter dem flere steder, men spesielt i søndre del av kommunen har de etablert seg. Dette har skjedd veldig fort og vi står ovenfor noen utfordringer. Det er derfor viktig at det etableres et godt samarbeid for å forhindre skader, forteller skogbrukssjef i Rakkestad kommune, Knut Østby.

Og skader, det har skogbrukssjefen allerede registrert.

- Lar vi stammen fortsette å vokse og etablere seg, kan de gjøre betydelige skader på dyrket mark og hager, så nå må de jaktes på. Jakten har så vidt begynt og det er allerede skutt noen villsvin i Rakkestad, sier han.

Det er viltforvalter Åsmund Fjellbakk hos Fylkesmannen i Østfold som ta opp temaet om villsvin under møtet.

Nye jakttider

Elg blir også et tema, da det fra 1. april i år blir innført nye jakttider. Lokale og ofte begrensede jakttider for elg erstattes nå av et utvidet, nasjonalt vindu for elgjakt. Dette åpner for elgfelling fra siste halvdel av september fram til julaften.

- Dette er opp til de som jakter og ikke noe kommunen skal legge seg opp i, forteller skogbrukssjefen, som imidlertid legger til at kommunen har mulighet for å be fylkesmannen om begrensning av jakttiden dersom de mener denne går ut over friluftsinteressen i området.

- Jeg tror umiddelbart ikke at det vil bli et problem, men det er dette vi skal diskutere på møtet, understreker han.

Det siste temaet på programmet denne kvelden er hjorteviltforvaltningen. Østby forteller at kommunen har en målsetting om å få flere store okser, noe som gjør at de må bedre samarbeidet med nabokommunene.

- Det er en kommunal målsetting vi har hatt i noen år nå, som krever at vi må justere på noen områder, opplyser han.