Vi oppfordrer alle til å hjelpe oss med å oppdatere elgfallisten ved å sende sms til 91705581eller mail til [email protected] Legg inn dine jaktbilder på instagram, og merk dem med #rakkestadavis.

25 jaktlag i Rakkestad har til sammen fått fellingstillatelse på 179 dyr, der 40 prosent av kvota som skytes skal være kalv.

Her er oppdatert liste over innmeldte elgfall:

Tiuråsen elglag

Piggokse - Roger Dramstad

Kalv - Henning Svanskov og Stian Pettersen

Kalv - Roger Dramstad

En kalv og ett hunndyr igjen på kvoten, jakter til helgen.

Degernes elgjaktlag

Kvige - Kjell Arne Simensen

Piggokse - Marit Skammelsrud

Eldre okse - Kjell Arne Simensen

Kalv - Ola Aanonsen

Bredholt elglag

Ku - Asmund Skaaren

Piggokse - Nils Jørgen Melholm

Kalv - Vidar Hansen

Piggokse - Jostein Førrisdahl

Ku - Bendt Rimer

4-taggers okse - Bendt Rimer

Piggokse - Tommy Strømsborg

Kalv - Kristian Peder Førrisdahl

Kvige - Bjørn Erikson

Kalv - Tor Snopestad

Piggokse - Tor Snopestad

Kalv - Kjell Langhus

Krosby/Melleby elglag:

Kalv - Simen Eimot

Kvige - Håkon Fosser

Piggokse - Ellen Næristorp

Kalv - Geir Hyllestad

10-taggers okse - Trine Ulmi

Kvige - Per Magnus Stenbock

Piggokse - Jarle Fosser

Okse - Eva Øverby

Kalv - Rune Wilhelmsen

Kalv - Birger Ødegård

Jakta er over for i år.

Finnestad

8-taggers okse - Stein-Runo Ringstad

Kvige - Leif Frode Scherpen

Kalv - Lars Børve

Kalv - Hege Levernes Fladberg

Skantebygda

Kvige - Dag H. Revelsby

Piggokse - Robert Haugland

Kvige - Eivind Kopperud

Kalv - Ragnar Bjørnstad

Kalv - Morten Syverstad

Kalv - Morten Syverstad

7-tagger okse - Morten Syverstad

Linnekleppen

Ku - Robert Rasmussen

Piggokse - Lars Kristian Skjelle

4-taggers okse - Elling Ruggli

Kalv - Oddmund Galaas

Kvie - Knut Brandt

Piggokse - Erling Slåttland

Kalv - Ole Kristian Lund

Kalv - Ole Kristian Lund

Kvige - Svein Bjørnstad

Vi avslutter jakta.

Vestre Degernes

8-taggers okse - Hans Vidar Ramstad

Piggokse - Vibeke Kvisler

Kalv - Vibeke Kvisler

Kalv - Per Bråthen

Jaktlaget har fylt opp kvota og er ferdig med årets jakt

Solbrekke

Kalv - Jan Egil Haug

Kalv - Jan Egil Haug

Piggokse - Remi Løken

Kalv - Bjørn Solbrekke

Kvige - Torgeir Solbrekke

Kalv - Hans Oskar Gudim

Kvige - Tor Gunnar Bergsland

Ku - Arnstein Solbrekke

Piggokse - Jan Åge Grønnern

Piggokse-Jan Egil Haug

Budalen

Kvige - Anders Buer

Kampesten

10-taggers okse - Jens Johansen

Kalv - Thomas Heier

Heen/Kartnes (ferdig)

Kalv - Arve Grimsmo

Kvige - Dagfinn Aaserud

Ku - Leif André Haugom

Kalv - Odd Holtan

Kalv - Peder Grimsrud

- Kalv og piggokse - Leif Andre Haugom

Grimsrud

Okse - Ole Petter Fjeld

Piggokse - Solfrid Andersen

Slåttåsen

8-taggers okse - Knut Kristiansen

Kalv - Knut Erik Nordli

Kvige/ku - Maria Hereid Kristiansen

Piggokse - Hans Petter Haugom

Kalv - Knut Erik Nordli

Trollelgen (ferdig)

Piggokse - Odd Arne Ruud

Kvige - Kai Holt

13-taggers okse - Kai Holt

Piggokse - Nils Lannem

Kvige - Odd Arne Ruud

Kalv - Jørn Ove Stensrud

Kalv - Per Heier

Østre Os

Kalv - Viktor Høgberg

Os

Kalv: Kjell Øystein Finnestad

Kalv: Hans Kristian Willadsen

Kvige: Ole Magnus Handelsby

Kalv: Lars Morgan Oustorp

8-taggers okse: Hans-Christian Westbye

Storetorp og Kilebu

Kalv - Alf Finseth

Kalv - Hans Petter Brest

Okse - Arvid Trinborg

Okse - Kjell Haga

kalv - Alf Finseth

Kalv - Hans Petter Brest

Ku - Frank Brest

Piggokse - Hans Petter Brest

Piggokse - Hans Lunde

Kalv - Anders Lunde

Kalv - Hans Lunde

Totalt 11 av 11 dyr. Jakten avsluttes for i år.

Vestby/Haraldstad

Kvige - Kjell Ringstad

Kalv - Magne Ringstad

Piggokse - Kathrine Ringstad

Kalv - Thomas Lysgård

Piggokse - Ole Henrik Linnestad

9-tagger okse - Ragnar Jelsnes

Kalv - Per Dahlback/Svein Kristiansen

Vatvedt

Kalv - Emil Andersen

Kalv - Christer Guttormsen

Okse - Lars Stamsaas

Piggokse - Emil Andersen

Har med dette avsluttet årets elgjakt.

Bærby

Kvige - Per Brander