Den nye skolehverdagen i Rakkestad starter tirsdag.

Torsdag offentliggjorde statsminister Erna Solberg at alle skoler og barnehager skulle stenges fra og med fredag. Likefullt er kommunene pliktig til å gi undervisning ifølge opplæringsloven. Stenging av skolene er en av flere drastiske tiltak som gjøres for å redusere risikoen for spredning av korona-smitte.

Felles kriterier

Da regjeringen offentliggjorde de samfunnsinngripende tiltakene, var ansatte i Rakkestadskolen forberedt på at situasjonen ville komme.

- Jeg er opptatt av Rakkestadskolen skal ha felles kriterier for nettundervisningen. Dette skal jeg utarbeide i løpet av fredag og i helgen, slik at det er klart for lærerne og skolelederne på mandag. På tirsdag er mye ute, sier Vedahl.

Utfordringen er at målgruppen spenner seg fra 6-16 år, med dertil ulike forutsetninger for å motta og følge opp den digitale fjernundervisningen. Vedahl skisserer en todeling av elevgruppen, der læringen av elevene i 1.-4. trinn baseres på oppgaver gitt på e-post eller transponder. Det er god pc-dekning på barneskolene slik at de som ikke har pc hjemme kan få låne fra skolen.

Elever i storskolen og på ungdomsskolen vil få sin undervisning via en digital plattform. Alle ungdomsskoleelever har hver sin pc.

Foreldrenes ansvar

I første omgang skal hovedparten av lærerne møte på jobb på skolene. Etter hvert regner Vedahl med at lærerne får muligheter til å jobbe hjemmefra.

Noen lærere er i risikogrupper eller bor sammen med mennesker i risikogrupper. Dette tas det hensyn til.

Fredag hadde barneskolene åpne slik at foreldre kunne hente bøker, klær og annet utstyr.

- Hva gjør elever som ikke har en tilstrekkelig nettilgang?

- Jeg oppfordrer da foreldre til å ta kontakt med skoleledelsen. Vi har muligheter for å tilby lokaler på skolen. Det er ingen smitterisiko, dersom en elev sitter alene i et klasserom, sier Vedahl.

- Hva skal foreldre tenke på i denne situasjonen?

- Det blir foreldrenes ansvar å se til at undervisningen blir fulgt opp hjemme.

I første omgang er tiltakene satt til å vare til 27. mars, men perioden kan bli forlenget, avhengig av hvordan korona-situasjonen utvikler seg. I slike tilfeller vil skolene møte flere og nye utfordringer. Vedahl regner med at det vil komme statlige retningslinjer for den ekstraordinære situasjonen dersom skolene holder stengt utover de første 14 dagene.