Mener NAF-banen bør slippe eiendomsskatt

Kjell O. Haga (Frp) er uenig i rådmannens vurdering og mener at NAFs øvingsbane på Rudskogen skal legges til i listen over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt.