NAF søker om å slippe eiendomsskatt – se listen over eiendommer som er fritatt

Norges Automobil-forbund ønsker fritak fra eiendomsskatt på NAF øvingsbane, men fikk ikke gjennomslag hos rådmannen. Se hvilke organisasjoner som slipper å betale eiendomsskatt.