Dugnadsgjeng fylte på med 80 kubikk bark

Rakkestad Rotary Klubb la ned en iherdig innsats i Vanntårnstien.