«Du vet du er raksting når...»

Vi spurte 25 rakstinger om de kunne fullføre setningen.