En Rakkestad-mann i 20-årene ble i juni i år tatt med en hastighet på 167 km/t på E6. Nå er han dømt til å betale 12.000 kroner i bot, 18 dagers fengsel som gjøres betinget med en prøvetid på to år og tap av førerkort i 10 måneder. Mannen må ta praksisprøven på nytt for å få tilbake førerretten. Selv mente rakstingen at straffen «hørtes voldsom ut for bare å ha kjørt litt fort». Han samtykket heller ikke til å gjennomføre samfunnsstraff.

Det var i juni i år at rakstingen kjørte på E6 i retning Oslo der fartsgrensen er 110 km/t. Han forklarer selv at han kjørte forbi noen biler i høyre felt og akselererte litt for fort. Ifølge han selv var det ikke lenge han lå over fartsgrensen. En kanin skal ha løpt over veien, noe som fikk siktede til å bremse ned. Da oppdaget han politibilen som lå bak.

I dommen står det «av hensyn til trafikksikkerheten er det viktig at kjørende følger de reguleringer som er gjort med hensyn til høyeste tillatte fart. Oppdagelsesrisikoen ved overtredelser er nokså begrenset. Med unntak av ulykkestilfellene avdekkes overtredelsene enten ved automatiske kontroller eller sporadiske trafikkontroller, slik som i dette tilfellet. Både trafikksikkerhetsmessige og allmennpreventive hensyn tilser derfor en streng reaksjon.»

Siktede er tidligere straffet, men ikke for overtredelser av vegtrafikkloven.