Ungdomsrådet har en aktiv rolle i planleggingen og gjennomføringen av aktivitetskalenderen for barn og unge. Hvert år velges nye barne- og ungdomsskolerepresentanter, mens de øvrige velges for to år av gangen. På grunn av fravær på forrige møte har ungdomsrådet enda ikke valgt leder.

Dette er representantene i ungdomsrådet:

For

Representant

Vararepresentant

Periode

Barneskolene, 7. trinn

Trygve Martinsen Kaatorp

Sanna Oline Bodahl

2021/2022

Elevrådet ved Rakkestadungdomsskole

Karen Skartveit Gudim

Victoria Marciniak

2021/2022

Minoritetsbakgrunn fra Rakkestad ungdomsskole

Tamara Ibrahim Al-Kaisi

Mariam Alhussein

2021/2022

Idrettsorganisasjoner etter innstilling fra Idrettsrådet

Henrik Brekklund Sæves

Sigrid Hagen

2020 – 2022

Sang- og musikkorganisasjoner

Veronica Ahre

Karoline Kristiansen

2021–2023 2020–2022

Andre foreninger som organiserer ungdom

Sigurd Bækgaard Nielsen

Johannes Skaarer-Heen

2020–2022 2021–2023

Brukergrupper ved aktivitetshuset eller andre miljøer utenom organisert foreningsliv

Jeremiaz Turlaj

Agnes Heier

2020–2022

Kommunestyremedlem

Lars Vegard Fosser

Sølvi Brekklund Sæves

2019–2023