Disse eiendommene ble solgt i juli

Omsetning av eiendom i Rakkestad i juli.