Disse eiendommene ble solgt i april

Omsetning av eiendommer i Rakkestad kommune i april.