Disse anleggene er prioritert

Slik har Rakkestad kommunestyre prioritert ved tildeling av kommunale midler og spillemidler .