Dette må du vite dersom du har barn i barnehage eller SFO

Barnepass: Anne Grethe Schau og Morten Vedahl har jobbet for å kartlegge hvor mange barn som har rett til barnepass.

Barnepass: Anne Grethe Schau og Morten Vedahl har jobbet for å kartlegge hvor mange barn som har rett til barnepass.

Rakkestad kommune er i ferd med å kartlegge hvor mange barn i kommunen som den plikter å tilby barnepass.

DEL

Alle barnehager i Rakkestad kommune skal sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt som følge av den alvorlige korona-situasjonen.

Alle barnehager

Alle foreldre er eller skal bli kontaktet med informasjon om barnepass. De foreldrene som har behov for barnepass skal sende skriftlig informasjon til kommunen.

- Fra mandag tilbyr vi barnepass i alle barnehager, slik at barnet blir tatt vare på i den barnehagen hvor barnet har plass, presiserer seksjonsleder barnehage, Anne Grethe Schau. Det gjelder kommunale og private barnehager.

Se liste for hva som defineres som samfunnskritiske yrker nederst i saken.

Dette er Rakkestad kommunes kriterier for at plikten for barnepass skal utløses:

Begge foreldrene må ha en samfunnskritisk funksjon for å kunne sende barn i barnehagen.

Barn som bare har en foresatt med samfunnskritisk funksjon, må altså være hjemme sammen med den andre forelderen.

Dersom en i husstanden er i hjemmekarantene, men ikke har symptomer på koronasmitte, skal likevel ikke barn fra slik husstand levere barn i barnehagen.

– Vi gjør dette for å hindre smittespredning, og det skal derfor ikke være mer enn fem barn i en gruppe, påpeker Schau.

Barnepass på skolene

Også i skolene tilbys det barnepassordning for elever i 1.–4. trinn. Kartleggingen har vist at er behov på to av skolene: Bergenhus og Kirkeng. Dette kan endre seg, siden kommunen er klar over at behovet kan endre seg etter arbeidssituasjonen til foreldre.

– Ta kontakt ved behov, oppfordrer skolesjef Morten Vedahl.

Betaling

Betalingen for barnehage og SFO stopper fra og med i dag, fredag 13. mars. Har du allerede betalt fakturaen for mars, vil du få dette beløpet refundert når barnehage og SFO er åpne igjen, og det er grunn til å trekke igjen.

Ansatte i barnehage og SFO skal jobbe, så sant de ikke er nødt til å være hjemme med barn. Ansatte på jobb vil da gjøre andre oppgaver, som praktiske og pedagogiske.

– Vi driver nå og kartlegger hvilke av de ansatte i sektoren som har helsefagbakgrunn, slik at vi kan bruke dem i andre funksjoner i kommunen, sier Schau. Enn så lenge er barnehager og SFO stengt fram til og med 26. mars, men Schau og Vedahl er åpne på at det er en sannsynlighet for at tiltaket forlenges.

Rolig stemning

Skole- og barnehageleder har et sterkt inntrykk av at Rakkestad-foreldre tar situasjonen med fatning.

– I dag har vi hatt ekstremt få spørsmål fra foreldre. Jeg tror folk har klart å områ seg, sier Vedahl. Schau rapporterer om avslappede foreldre da de kom og hentet barna i barnehagen torsdag.

– Foreldre var helt rolige og viste forståelse, sier barnehagelederen, og håper at foreldrene klarer å få noe godt ut av en krevende tid:

– Jeg håper at foreldre klarer å glede seg over at de får noen timer ekstra sammen med barnet sitt. Lag mat sammen, gå en tur i skogen, oppfordrer hun.

Helsedirektoratet angir 15 funksjoner som kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satelittbaserte tjenester

Artikkeltags