Dette kan bli de nye koronatiltakene i Rakkestad

Tiltakene innebærer en sosial innstramning av Rakkestadsamfunnet.