Dette her er en stor utfordring for bøndene nå

Skuronna er i gang for fullt, men avlingene bærer preg av turbulente måneder værmessig.