– Dette er starten på byggeprosessen

Parkeringsplassen på Heiertomta er sperret av og forberedelsene til å rive seks bygninger er i gang.