Dette er Rakkestads eneste offentlige tilfluktsrom

Vedlikeholdet av tilfluktsrom har ligget nede i 10-12 år. Nå mener Sivilforsvaret at tilfluktsrom er mer aktuelt igjen og anbefaler at man tar vare på de tilfluktsrommene man har.