– Det har alltid vært en vei der. Slåttemarka er ved siden av, ikke i veien

Kommunen har gitt et skriftlig svar til fylkesmannen om slåttemarka ved Frøne. De mener det hele beror på en feil på kartet.