(Halden Arbeiderblad)

En politibil med to betjenter var plassert i enden av brua som skiller Norge og Sverige ved Kornsjø.

De har ikke tillatelse til å uttale seg til pressen. Informasjon må gå via kommunikasjonsstaben.

Med en vennlig avvisning ble vi stående en stund og observere grensen. I løpet av den snaue timen, var det ikke stort å gjøre for verken politi eller observerende journalist.

Streifpatruljering

Når vi spør seksjonssjef Merete Beck ved utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt om vaktholdet ved Kornsjø, er hun tilbakeholden med detaljer.

– Politiet har tilstedeværelse og streifpatruljering ved grenseovergangene som ikke er godkjent å bruke for ordinær trafikk. Av beredskapshensyn ønsker vi ikke å kommentere når vi er til stede, sier hun.

Hun forteller at de ikke fører statistikk over passeringene ved grensen. Men det utelukker ikke at de observerer.

– Det er noe trafikk over Kornsjø av personer som tilhører unntaksgruppene, og som har lov til å benytte overgangen.

– Fullvaksinerte tror de har lov

I vårt distrikt er det ennå bare overgangen ved den nye Svinesundsbrua, og Bjørkebekk mellom klokka 8 og 15.30, som kan benyttes av privatpersoner som er fullvaksinert, og som ikke har spesielle grunner til å benytte de andre overgangene.

Det hindrer ikke folk i å prøve seg.

– Vi opplever også at det kommer fullvaksinerte som tror de har lov til å benytte ikke-godkjente grenseoverganger. Disse blir henvist tilbake til en godkjent grenseovergang, sier hun.

Da er det relativt lang vei fra Kornsjø til Svinesund. Politiet har også anledning til å komme med en reaksjon.

– Det kan også bli snakk om anmeldelse for ulovlig grensepassering.

Godstransport

– Siden dette er en såkalt ugyldig overgang for privattrafikk, er det en økning i transport?

– Nei, ikke som vi har fanget opp. Men personer som utfører ervervsmessig godstransport mot vederlag kan benytte de ikke godkjente grenseovergangene. Men i praksis skjer disse grensepasseringene stort sett over Svinesund og Ørje på grunn av krav om tolldeklarasjon, sier hun.

– Vi så at en svenskregistrert bil fikk passere, etter kontroll av en betjent. Hvilke grunner er gjeldende for å kunne passere over Kornsjø?

– Kornsjø er ikke en godkjent grenseovergang for ordinær trafikk. Den kan imidlertid benyttes av noen få unntaksgrupper, i hovedsak personer bosatt i Norge som arbeidspendler til Sverige, norske borgere bosatt i Sverige som arbeidspendler til Norge, og personer som har en samfunnskritisk funksjon innen helse og omsorg.

Til slutt legger hun til en presisering når vi nevner at vi også observerte to personer komme gående over brua fra Sverige til Norge.

– Vi tror at mange fullvaksinerte har misforstått reglene, og tror at de nå har lov til å passere ikke-godkjente grenseoverganger. For vanlige reisende er det kun E6 Svinesund, E18 Ørje og FV106 Bjørkebekk som er godkjente overganger, og som er lovlig å benytte. Andre grenseoverganger er enten fysisk stengt, eller kun åpne for personer som omfattes av unntakene, presiserer hun.

Overgangen ved FV106 Bjørkebekk er kun åpen mellom klokka 8 og 15.30