– Det er et skrekkeksempel på regjeringens hensynsløse sentraliseringspolitikk

Østfold Senterparti gir ikke opp kampen om en oppløsning av Viken.