- Det er en stor belastning for de ansatte og berørte familier