- Det er en jobb å få dem opp igjen

I helgen kastet noen tre parkbenker ut i Fladstaddammen. Kommunen ønsker hverken benker eller søppel i dammen som er en buffer for vannforsyningen i kommunen.