– Det er en hard kamp om råvarene

Kjell Ringstad er ikke enig med de store produsentene i at det er nok kjøttråvarer i markedet. Nortura på sin side påpeker at bransjen står fritt til å benytte mer av tilgjengelig importkvote.