- Det bør gjøres en helhetlig vurdering av kommunens utbyggingsbehov

I forbindelse med at planstrategien for neste periode har vært ute på offentlig ettersyn har kommunen fått en rekke innspill.