Det blir flere rakstinger - takket være innflytterne

Det siste året ble det ikke født tilstrekkelig med rakstinger til at det ble fødselsoverskudd.