Derfor smaker vannet annerledes akkurat nå

På grunn av lavt grunnvann, kjøres en høyere andel elvevann inn i vannforsyningen til beboerne i Rakkestad sentrum.