Derfor har ikke Felleskjøpet ansatt ny daglig leder på Gran mølle

Inntil videre blir det ikke ansatt noen ny daglig leder på Gran mølle.