Årsaken skal være at Sivilforsvaret, som opererer varslingsanlegget, avholder én av to årlige øvelser.

Det er signalet for «viktig melding – søk informasjon» som sendes ut klokka 12.00 onsdag. Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Varslingsprøven gjennomføres to ganger i året, i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, nettaviser, kriseinfo.no og sosiale medier.

Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene.

Sivilforsvaret har flere varslingssignaler, men bruker nå bare dette ene signalet.

I fredstid er det politiet som har myndighet til å bruke Sivilforsvarets tyfoner. I en krisesituasjon vil alarmen være etterfulgt av en nyhetsmelding lest opp på NRK, da primært i en av de nyhetsrettede kanalene, som P1.

Kapasiteten på Kalnes er sprengt. Nå jobbes det intenst med å løse krisen 

Varslingssignalene «flyalarm» og «faren over» vil ikke lenger bli testet regelmessig under varslingsøvelser.

Sivilforsvaret har seks varslimngsanlegg i Vestby kommune. På DFIs kart kan du se hvor de ligger.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap