↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 22 21 10

Besøksadresse

Industriveien 6
1890 RAKKESTAD
  1. Beskrivelse

Sentrum Data er Indre Østfold's leverandør av IT infrastruktur, programvareløsninger og kurs

 

Sentrum Data startet i 2003 og har vært en lønnsom dataleverandør i Rakkestad siden oppstart og holder til i Jernbanegata (Bye bygget)i Rakkestad sentrum.

Vi er indre østfolds lokale it-leverandør som tilbyr pc`r, servere, programvareprodukter, konsulenttjenester, rådgiving, it-drift og serviceavtaler.

Sentrum Data har en veletablert butikk med pc-verksted samt en avdeling for bedriftsløsninger som bidrar til effektivisering og besparelser i kundens hverdag. Samme sted har vi et eget logistikksenter med konfigurerings- og klargjøringstilbud. Vår arbeidsmetodikk er basert på «Best Practices» og nært samarbeid med kunder, leverandører og partnere. Sentrum Data tilbyr våre kunder gode finansieringsmuligheter på IT-relaterte løsninger.

 

Sentrum Data har sertifiserte konsulenter både med bredde- og spisskompetanse som sikres gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og kontinuerlig opplæring hos våre hovedleverandører som Microsoft, IBM, Lenovo, HP, Telenor, Acer, Asus oa.

 

Sentrum Datas kunder er i dag små- og mellomstore - bedrifter i Indre Østfold og svært mange privatpersoner. Samme målgrupper vil være satsingsområdene fremover og Sentrum Data jobber hardt for å bli foretrukket som it leverandør i indre østfold. Dette oppnår vi gjennom å levere it løsninger av topp kvalitet til lave priser. Våre kunder skal se merverdien og muligheter for økt konkurransekraft gjennom driftssikre og effektive it løsninger som støtter godt opp om egen virksomhet.

Sentrum Datas hovedfokus er innenfor områdene pc, servere, datarom, kommunikasjon, sikkerhet, backup samt programvareløsninger og kurs. Vår forretning er bygget på bred innsikt i produsentenes virksomhet, nære kunderelasjoner og motiverte medarbeidere.

 

Sentrum Data AS ønsker å være en tilgjengelig, pålitelig, hyggelig og spennende part for leveranser og drift av våre kunders IT-løsninger.